Schooltijden 

Lesuren 

Alle weekdagen behalve woensdag: 

  • van 08.45u tot 12.20u (voormiddag) 
  • van 13.40u tot 15.30u (namiddag) 

Op woensdag van 08.45u tot 12.20u 

De kinderen kunnen 's middags op school blijven eten, mits een kleine bijdrage 0.50 euro zonder drankje. Een drankje (water, thee, melk) kost 0.25 euro 

Voor- en naschoolse opvang 

Alle weekdagen 

Voorbewaking 

Vanaf 7u tot 8.30u  

Nabewaking 

Van 15.45u tot 18u 
Op woensdag van 12.35u tot 18u.  

Alle tarieven van de opvang vind je in het schoolreglement. 

Schoolreglement 

In het schoolreglement vind je informatie over onze schoolwerking en de afspraken. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk. 

Contacteer het secretariaat voor het schoolreglement.